Seychelles

NCE SC Limited, sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undang-undang Seychelles, dengan nombor pendaftaran (Co.No.8428537-1), mempunyai alamat berdaftar di: House Of Francis, Office 301(D), lle Du Port Mahe, Seychelles

Nombor pendaftaran: Co.No.8428537-1